Február 2008

Občianske združenie NEMO darovalo multifunkčné zariadenie CANON ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava, aby materiálne podporilo pedagogický a nepedagogický zbor pri plnení úloh školy.

Október 2007

Občianske združenie NEMO darovalo sumu 40.000,- Sk občianskemu združeniu Jednorožec na podporu rozvoja je hipoterapeutickej činnosti.