O NÁS

Občianske združenie NEMO vzniklo dňa 26.02.2004 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod spisovou značkou VVS/1-900/90-233 75.

Občianske združenie NEMO má ustanovené nasledovné orgány

Valné zhromaždenie

tvoria všetci členovia združenia a je to najvyšší orgán združenia, ktorý rozhoduje o najdôležitejších otázkach.

Prezident

je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. V súčasnosti je od roku 2004 za prezidenta združenia zvolený Michal Hulena. Funkčné obdobie prezidenta je štvorročné.

Revízor

je kontrolným orgánom združenia, ktorý je zodpovedný za kontrolu činnosti a hospodárenia združenia.V súčasnosti je od roku 2004 za prezidenta združenia zvolený Juraj Vaško. Funkčné obdobie revízora je štvorročné.

NAŠE CIELE/

Naše ciele sú stanovené v základnom dokumente združenia, a to v jeho stanovách. Združenie sa zameriava najmä na:

Školstvo

Podpora a rozvoj školstva, vzdelania a vedy,

Komunity

Podpora a rozvoj miestnych komunít,

Šport

Podpora a rozvoj športu a športových aktivít,

Podpora

Podpora a materiálny a duševný rozvoj členov združenia.

UDALOSTI

DARUJTE 2 % NA
DOBRÚ VEC

Súčasná legislatíva v Slovenskej republike umožňuje osobám, ktoré odvádzajú daň z príjmu, aby každoročne mohli venovali 2% z ich zaplatených daní nimi vybranej organizácií tretieho sektora.

nemo_dane
nemoc_docs


DOKUMENTY

Na tejto stránke nájdete všetky dôležité dokumenty týkajúce sa založenia a fungovania Občianskeho združenia NEMO.

NAPÍŠTE NÁM